Logo.jpg
הודעות
18/01/2012
טופס תצהיר הרו"ח לתרבות תורנית עודכן , יש להעלות מחדש עד לתאריך 18/12גם אם בסטטוס תקין . לפי הפורמט החדש .
25/12/2011
המערכת סגורה להגשת בקשות תמיכה לשנת 2012
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
הרשמה
כל השדות הינם שדות חובה
    מחלקה:       שם איש קשר:      
    נושא תמיכה:  
 
    שם העמותה:       מספר העמותה:      
    סיסמה:       דואר אלקטרוני:      
    אימות סיסמה:       טלפון:      
    כתובת:       פקס:      
    מייל נוסף:  
       
      
   
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות                        בניית אתר