Logo.jpg
הודעות
18/01/2012
טופס תצהיר הרו"ח לתרבות תורנית עודכן , יש להעלות מחדש עד לתאריך 18/12גם אם בסטטוס תקין . לפי הפורמט החדש .
25/12/2011
המערכת סגורה להגשת בקשות תמיכה לשנת 2012
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
שכחתי סיסמה
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות                        בניית אתר